Türkçe Konuşulan Ülkeler

Dünya üzerinde Türkçe konuşulan ülkeler haritası
Dünya üzerinde Türkçe konuşulan ülkeler haritası

Türkler tarih boyunca çok geniş bir coğrafyada yaşamlarını sürmüştür. Bu nedenle Türkçe Dünya üzerinde geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Bu nedenle Türkçe Konuşulan Ülkeler hiç az değildir. Orta Asyada ve Asya kıtasının Batı bölgelerindeki ülkelerin birçoğunda hala Türkçe kullanılmaktadır. Ayrıca Anadolu da Türkçe Konuşulan Bölgeler arasındadır. Bu bölgeler dışında ise Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesiyle birlikte Avrupa kıtasına kadar Türkçe de genişlemiştir. Makedonya ve Kosova gibi bölgelerde bazı bölgelerde Türkçenin yoğun olarak kullanılmasından dolayı bu bölgelerin bulunduğu belediyelerde Türkçe resmi dil olarak kabul edilmektedir.

Tarihi etkilerin dışında Türkiye Cumhuriyeti yurtdışına göç vermektedir. Bu nedenle Avrupa ülkeleri ve Amerikada da Türkçe konuşan kişi sayısı artmaktadır.

Türkçe konuşulan bölgeler çok geniş olsada Türkçe sadece 3 ülke içerisinde resmi dil olarak kabul edilmektedir. Resmi Olarak Türkçe Kullanılan Ülkeler : Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum Kesimi’dir.

Türkçenin Yoğun Olarak Kullanıldığı Ülkeler ise Türki Cumhuriyetler ve bu ülkelerin çevre bölgelerinde bulunan ülkeler olarak görünmektedir. Ayrıca Türkçe konuşulan ülkeler Osmanlı Devleti dönemlerinde Türk yönetiminde bulunan bugün Yunanistan, Bulgaristan, Irak, Suriye gibi bölgeler de sayılabilir. Bu ülkeler:

Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Romanya, Azerbaycan, Suriye, Irak.

Bir dilin herhangi bir coğrafyada yayılabilmesi sadece bölgelerin işgal edilmesi veya siyasi olarak bu bölgelerin etki altında bırakılması ile olmamaktadır. Türkiye başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya üzerinde birçok bölgeye göç vermektedir. Göç nedeni ile bu bölgelerde Türkçenin daha çok konuşulması durumu da ortaya çıkmaktadır. Bu bölgeler için en bariz olarak Almanya ve Hollanda örnek verilebilir. Göç nedeni ile Türkçe konuşulmakta olan ülkeler:Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İsviçre, Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç, Avustralya

Bazı ülkelerde Türkler sürgün veya azınlık olarak da yaşamamaktadır. Bu bölgelerde de Türkçe kullanılmaktadır. Ancak Türkçe konuşan nüfus yoğunluğu ve sayısı tam olarak bilinmemektedir. Sürgün olarak örnek verilebilecek olan en büyük Türk toplumu ise Ahısla Türkleri olarka kabul edilebilmektedir.