İngiltere Hakkında Bilgiler

İngiltere Hakkında Bilgiler

GENEL BİLGİLER

İngiltere Bayrağı
 • Resmi Adı:  İngiltere
 • Resmi Dili:  İngilizce
 • Başkent:  Londra
 • Kuruluş Tarihi:  5. yüzyıl
 • Yönetim Biçimi:  Meşrutî Monarşi
 • Nüfus: 53,01 milyon (2011 yılındaki sayımlara göre)
 • Para Birimi:  Pound sterling
 • GSYH: 2,181 trilyon $
 • Yüzölçümü: 130.279 km²
 • Zaman Dilimi: (UTC0)
 • Telefon Kodu: +44
 • Dini: %59.5 Hristiyan, % 25.7 Ateizm, %4.4 İslam, % 10,4 Diğer
 • Demografi:  85.4% Beyaz, 7.8% Asyalı, 3.5% Siyahi, 2.3% Karışık, 0.4% Arap, 0.6% Diğer

Tarihi

İngiltere tarihi, 5. yüzyılda Britanya Adasına Anglosaksonların ayak basmasıyla başlar. Anglosaksonlar kendi adını verdikleri adaya yerleşip, 6 ve 7. yüzyıllarda birbirine rakip küçük krallıklar kurdular. Sekizinci yüzyılda Roma ve İrlanda´nın etkisiyle Hıristiyanlığı kabul eden Anglosaksonlar, Avrupa´yı da etkileyen bir medeniyet meydana getirdiler. 795´te başlayan İskandinav istilası 11. yüzyılın başına kadar birkaç defa tekrarlandı. Daha sonra Danimarkalı Büyük Knud, adayı tamamen fethetti.

Anglosakson Hanedanından Edward (1042-1066) birliği tekrar kurdu. Bunun ölümü üzerine tahta geçen Harold´u tanımayan NormandiyaDükü William, taht üzerinde hak iddia etti. Normandiya kralları ve özellikle ilk Anjou´lu hükümdarlar Fransa´da geniş ve zengin toprakları olduğundan, Fransa´daki Capet Sülalesine bağımlıydılar. Küçük İngiltere Krallığı bir süre Avrupa´da Somme Vadisinden Pirene Dağlarına kadar uzanan büyük bir mülkün bir uzantısı gibi yaşadı. Avrupa ile ilişkiler İngiltere Krallığı ile Fransa Krallığını sonu gelmez savaşlara sürükledi. Bunların başlıcası 1337-1453 seneleri arasında süren Yüzyıl Savaşlarıdır.

Üçüncü Henry, Galler ülkesinde uç beyliklerinin gelişmesini destekledi ve 1170 yılında İrlanda´da “Pale” sömürgeleri kuruldu. Birinci Edward, Galler ülkesini fethetti. Etkisini İskoçya´ya kabul ettirmeyi denedi. Daha sonra 14 ve 15. yüzyıllarda İngiltere Krallığı birtakım sosyal, dini, siyasi karışıklıklara sahne oldu. Monarşi otoritesini parlamento aracılığıyla millete kabul ettiren Yedinci Henry ve Sekizinci Henry (1458-1541) düzen ve birliği sağlamlaştırdılar.

Birinci Elizabeth´in uzun ve başarılı saltanatında İskoçya´da İngiliz etkisinde farklılık görülmeye başlandı. İngiltere Tudorlarıyla, İskoçya Stuartları arasındaki evlenmeler, iki geleneksel düşmanı birbirine yaklaştırdı. Daha sonra İskoçya Kralı Birinci James İngiltere kralı oldu. 1707 yılında iki krallığı birleştiren bir antlaşma imzalandı. Bu tarihten sonra Büyük Britanya tarihi başlar.

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Britanya büyük bir sanayi devleti olarak ortaya çıktı. Bunun yanında çeşitli yerlerde kurdukları sömürge devletleri ülke ekonomisinin gelişmesinde çok faydalı oluyordu. On dokuzuncu yüzyılın başlarında Avustralya, Kanada, Hindistan,Afrika´da bazı devletler, Karayib Adaları ve Hong Kong gibi dünyanın büyük bir kısmına yayılan dev bir sömürge imparatorluğu vardı. Bu sömürgelerin bir kısmı 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ayaklanmalarla yavaş yavaş bağımsızlığını ilan ettiler.

Yirminci yüzyılın başlarında çıkan Birinci Dünya Savaşına giren İngiltere, savaşın sonunda imparatorluğun en geniş sınırlarına ulaştı. 1929-1930 dünya ekonomik buhranı büyük ölçüde İngiltere´yi de etkisi altına aldı. 1922 yılında bir ayaklanmayla İrlanda, Birleşik Krallıktan ayrıldı ve 1949´da İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. İrlanda Adasının kuzeydoğusunda kalan kısmı Birleşik Krallığa kaldı.

İkinci Dünya Savaşına katılan İngiltere galip bir devlet olarak savaştan çıktıysa da, süper devlet olma niteliğini kaybetmeye başladı. İngiltere´de İkinci Dünya Savaşından sonra günümüze kadar pek çok hükümet değişikliği oldu. Muhafazakar ile işçi partileri arasında iktidar el değiştirmektedir. Britanya, Birleşmiş Milletlerin, NATO´nun ve AET´nin aktif bir üyesidir.

Coğrafya

İngiltere, Büyük Britanya adasının merkezi ve güney üçte ikisini kaplar. Kuzeyde İskoçya, Batıda Galler ile komşudur. Britanya takımadalarında Avrupa’ya en yakın olan ülkedir: Fransa’dan en dar kısmı 52 km genişliğinde olan Manş Denizi ile ayrılır. Manş Tüneli, ülkeyi Avrupa Kıtası’na bağlar. Fransa-İngiltere sınırı, kanalın tam ortasından geçer.

İngiltere’nin iklimi değişken bir yapıya sahiptir ve kışlar yumuşak yazlar serin geçer. “Gulf Stream” sıcak su akıntısı iklim üzerinde etkilidir.

İngiltere’nin büyük kısmı alçak tepelerle kaplıdır. Ancak kuzeye doğru biraz daha dağlık bir görünüm alır, Pennine Dağları ülkeyi kuzeyden güneye doğru ikiye ayırır. Buna karşın dağlar fazla yükselmez. En yüksek nokta, 978 m. irtifadaki Scafell Pike zirvesidir. Tepelik bölgeyle dağlık bölge arasındaki sınırı Tees-Exe hattının oluşturduğu kabul edilir. Doğuda düz bir bataklık bölge olan the Fens yer alır. Bataklığın büyük kısmı tarım amacıyla kurutulmuştur.

İngiltere’nin en büyük kentlerinin hangileri olduğu tartışmalı bir konudur. Sıralama “kent” kelimesinin farklı tanımlanmasıyla değişmektedir, oturdukları şehrin önemini yüksek göstermek isteyenler kendilerine uygun tanımı seçmektedir. Ancak hangi tanım esas alınırsa alınsın, Londra İngiltere’nin en büyük kenti olduğu gibi dünyanın da önemli kentleri arasındadır. Özellikle merkezi ve kuzey İngiltere’deki bazı kentler nüfus ve faaliyetler açısından önem taşır: Manchester, Birmingham, Leeds, Liverpool, Newcastle, Sheffield, Bristol, Coventry, Leicester, Nottingham ve Hull gibi.

İngiltere’nin en büyük doğal limanı merkezi güney kıyıda yer alan Poole’dür. Bu limanın, Avustralya’daki Sidney’den sonra, dünyanın en büyük ikinci doğal limanı olduğu iddia edilir.

Demografi

İngiltere’nin 53 milyondan fazla nüfusu vardır. 53 milyonun 8 milyondan fazlası ise Londra’da bulunmaktadır. Londra dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri olup çok fazla iç ve dış göç almakta ve dolayısıyla pek çok farklı etnik grubu içerisinde barındırmaktadır. Londra nüfusunun ciddi bir bölümü farklı milletten ve etnik kökenden insandan oluşmaktadır. Londra’da Çinliler, Hintliler, İrlandalılar, Türkler, Polonyalılar, Araplar, Koreliler, Japonlar, Pakistanlılar, Nijeryalılar, Yunanlar, Almanlar İngiltere’deki yerleşik olan yabancı nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Ekonomi

İngiltere dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahiptir. Kişi başına düşen gayrısafi yurtiçi hasılası 22,907 sterlindir. Karma pazar ekonomisinin hâkim olduğu ülkede serbest pazar prensiplerinin de yer yer uygulanması söz konusudur. Son derece gelişmiş bir toplumsal refah altyapısı vardır.

İngiltere, parçası olduğu Birleşik Krallık’ın da lokomotif ekonomisidir. Birleşik Krallık, kişi başına düşen gayrısafi yurtiçi hasıla itibariyle dünyanın en güçlü 18’inci ülkesidir. İngiltere kimya ve ilaç endüstrisinde ve silah endüstrisi, havacılık ve uzay sanayi, yazılım üretimi gibi teknik endüstrilerde liderdir. Londra Borsası, Avrupa’nın en büyük borsasıdır. Avrupa’nın en büyük 500 şirketinin 100’ü İngiltere merkezlidir. Londra Avrupa’nın en büyük ve 2014 rakamlarına göre dünyanın en büyük ikinci finans merkezidir.

İngiltere Hakkında Bilgiler Dışında; www.ulkelerhakkinda.com