Arnavutluk Hakkında Genel Bilgiler

Bu yazımızda Arnavutluk halkında bilgiler ve arnavutluk ile ilgili önemli olayları paylaşacağız.

Bugün Arnavutluk olarak bilinen topraklar 15.yüzyılda Osmanlı tarafından işgal edilmiştir. Osmanlı Devleti, Arnavutluk topraklarında asker yetiştirmiştir ve kültürel faaliyetlerde bulunmuştur. Arnavut toplumu da Osmanlı ve Türk kültürüne uyum sağlamıştır. Dini olarak da yakınlık hisseden halkın dini görüşleri değişerek Müslüman olmuşlardır.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmelerine rağmen uzun süreler tam bir bağımsızlık yaşamamışlardır. 1940 lı yıllarda Rusya Arnavutluk üzerinde baskı kurmuştur.

1943 yılında Almanya tarafından işgal edilen ülkede kominizm yayılmaya başladı ve kominizmi destekleyen parti yönetime geçti. Arnavutluk yaklaşık olarak elli yıl boyunca kominizm ile yönetildi. Daha sonra ülke çok partili demokrasi yönetimine geçti.

Kosova Savaşı’ndan dolayı Arnavutluk Kosovadan oldukça yüksek bir göç almıştır. Ekonomisi hali hazırda zayıf olan Arnavutluk bu durumu kaldıramadı ve ekonomik olarak büyük sorunlar yaşadı.

Avrupa Ülkeleri Hakkında Bilgiler