Almanya Hakkında Bilgiler

Almanya Hakkında Bilgiler

GENEL BİLGİLER

AlmanyaBayrağı
 • Resmi Adı:  Almanya Federal Cumhuriyeti
 • Resmi Dili: Almanca
 • Başkent: Berlin
 • Kuruluş Tarihi: 2 Şubat 962
 • Yönetim Biçimi: Federal Parlamenter Cumhuriyet
 • Nüfus: 82,175,700
 • Para Birimi: Euro
 • GSYH: $3.842 trilyon (2015 yılı için olan tahminlere göre)
 • Yüzölçümü: 357.021 km2
 • Zaman Dilimi: (UTC+1)
 • Telefon Kodu: +49
 • Dini: %36 Ateizm, %28.9 Katolik, %27.1 Protestan, %4.4 İslam, %3.6 Diğer
 • Demografi:  %91,5 Alman, %2,4 Türk, %6.1 diğerleri (Polonyalı, İtalyan, Romen, Suriyeli ve Yunan)

Tarihi

10. yüzyıldan itibaren Kutsal Roma İmparatorluğu’ nun büyük bir parçası olan Alman toprakları bağımsız krallıklar tarafından yönetiliyordu. 16.yüzyılda kuzey krallıklar Reform sürecinin merkezi olmuştur.

Pan-Germanizm akımının yükselişiyle ve yoğun milliyetçilik duygularının etkisiyle beraber, 1871 yılında Prusya Krallığı’ nın öncülüğünde Almanya Milli Birliği Sağlanarak Alman İmparatorluğu kurulmuştur. Dünya Savaşlarında Önemli Güçlerden olan Almanya 2.Dünya Savaşı sonrası Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye bölünmüştür. 1990 yılında iki tarafın birleşmesiyle Almanya Federal Cumhuriyeti kurulmuştur.

Coğrafya

Almanya sınırları 357,021 km2’lik bir alanı kaplar. Bunun 349,223 km2’si karadan, 7,798 km2’si su kaynaklarından oluşur. Almanya, yüzölçümü bakımından Avrupa’nın yedinci, Dünya’nın altmış üçüncü büyük ülkesi konumundadır. Yükselti; güneydeki Alp Dağları’ndan, kuzeydeki Kuzey Denizi’ne (Nordsee) ve kuzeybatıdaki Baltık Denizi’ne (Ostsee) doğru azalmaktadır. Ülkenin en yüksek noktası, Alpler üzerinde bulunan 2.962 m yükseklikteki Zugspitze noktasıdır. Orta Almanya’daki ağaçlanmış konumdaki yaylalar ile kuzeydeki alçak seviyedeki ovalara ulaşım; Rhine, Tuna ve Elbe gibi, Avrupa’nın bazı önemli büyük nehirleri ile sağlanır.

Almanya sınırlarının çoğunu Avrupa Birliği üyesi ülkelerle paylaşır. Ülkenin komşuları kuzeyde Danimarka, doğuda Polonya ve Çek Cumhuriyeti, güneyde Avusturya ve İsviçre, batıda Fransa ve Lüksemburg, kuzeybatıda Belçika ve Hollanda’dır.

Demografi

82 milyonun üzerindeki vatandaşı ile Almanya; Avrupa Birliği içinde en çok nüfusa sahip ülke konumundadır. Buna karşı ülkede doğurganlık oranı, anne başına 1.39 çocuk ile Dünya ortalamasının oldukça altındadır. Ülkede ikamet edenlerinden %19′ u yabancı veya yabancı kökenlidir. Yabancı kökenli gençlerin sayısı, yabancı kökenli yaşlıların sayısından fazladır. 15 yaşını aşmış Almanların %30’unun yurtdışında doğmuş en az bir ebeveyni bulunmaktadır. Büyük şehirlerde 5 yaş ve küçük çocukların %60′ ının yurtdışında doğmuş en az bir ebeveyni bulunmaktadır.Ülkedeki en büyük azınlık grubunu (4,5 milyon), Türkiye’den gelmiş insanlar oluşturur. Diğer azınlıklar ise İtalya’dan, Sırbistan’dan, Yunanistan’dan, Polonya’dan ve Hırvatistan’dan gelmiştir.

Ekonomi

Almanya Avrupa’nın en büyük ulusal ekonomisi, dünyada üçüncü en büyük gayri safi yurtiçi hasılaya sahip ülke, satın alma gücü paritesine göre beşinci ülke konumundadır; 2007 yılındaki reel büyüme oranı %2.4’tür. Sanayileşmesinden beri ülke; küresel ekonomide bir lokomotif, yenilikçi ve öncü olarak rol almıştır. “Made in Germany” etiketli ihraç malları ülkenin zenginliğindeki ana unsurdur. Almanya 2006 yılındaki $1.133 trilyon dolarlık ihracatıyla Dünya’nın en fazla ihracat yapan ülkesi olmuştur. Ülke; Avro Alanı ülkeleri dahildir ve 165 milyar Euro ticaret fazlasına sahip olmuştur. Toplam gelirinin %70’ini hizmet sektörü, %29.1’ini endüstri alanları ve %0.9’unu da tarım sektörü oluşturmaktadır. Üretilen ürünlerin büyük çoğunluğunu otomobil, makine, metal sanayi ve kimyasal madde kollarındaki mühendislik ürünleri oluşturmaktadır. Almanya dünyadaki rüzgar türbinleri ve güneş enerjisi teknolojisi alanında bir numaralı üreticidir.

Almanya Hakkında Bilgiler Dışında; www.ulkelerhakkinda.com

Almanya Hakkında Bilgiler