Rusya Hakkında Bilgiler

Rusya Hakkında Bilgiler

GENEL BİLGİLER

 • Resmi Adı:  Rusya Federasyonu
 • Resmi Dili: Rusça
 • Başkent: Moskova
 • Kuruluş Tarihi: 25 Aralık 1991
 • Yönetim Biçimi: Federal Yarı Başkanlık Sistemli Cumhuriyet
 • Nüfus: 146.544.710 (2016 yılındaki sayımlara göre)
 • Para Birimi: Rus rublesi (RUB)
 • GSYH: $2.630 trilyon (2011 yılı için olan tahminlere göre)
 • Yüzölçümü: 17,075,389 km2
 • Zaman Dilimi: (UTC+2 – +12)
 • Telefon Kodu: +7
 • Dini: %63 Hristiyan, %6 İslam, %16 Ateizm, %12 Deizm
 • Demografi: %77,71 Rus, %3,72 Tatar, %1,35 Ukraynalı, %1,11 Başkurt, %1,01 Çuvaş, %1,00 Çeçen, %10,16 Diğer Etnik Gruplar

Tarihi

Rusya tarihi 3. ve 8. yüzyıllar arasında Avrupa’da tanınan bir grup olarak ortaya çıkan Doğu Slavlar ile başlamaktadır. 9.yüzyılda Varegler tarafından kurulan ve yönetilen Orta çağ Rus Devleti ortaya çıktı. 988 yılında Ortodoks Hristiyanlığı kabul eden devlet, Bizans ve Slav Kültürlerinin sentezine aracı olmuştur. Bu devlet dağılınca ortaya çıkan küçük devletler Moğollar tarafından istila edilip Altın Orda Devleti’nin kolları haline gelmiştir. Altın Orda Devletinden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Rus Prenslikleri yavaş yavaş yeniden birleşip Moskova Knezliği’ni kurmuştur. 18. yüzyıla gelindiğinde, büyük ölçüde fetih, ilhak ve keşif yoluyla Avrupa’da Polonya’dan Kuzey Amerika’da Alaska’ya kadar uzanan tarihin en büyük 3. İmparatorluğu olan Rusya İmparatorluğu haline gelmiştir.

1917 Ekim Devrimi’ nden sonra Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, dünyanın ilk anayasal sosyalist devleti ve 2. Dünya Savaşı’nda müttefiklerin zaferi belirleyici bir rol oynayan tanınmış bir süper güç olan Sovyetler Birliği’nin en büyük ve önde gelen kurucusu olmuştur. Sovyetler döneminde dünyanın ilk yapay uydusu ve ilk insanlı uzay uçuşu dahil olmak üzere, 20. yüzyılın en önemli teknolojik başarıları gerçekleştirmiştir. Rusya Federasyonu, Sovyetler’in dağılmasının ardından 1991’de kurulmuştur.

Coğrafya

Rusya, 17,075,400 km²’lik yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir. Rusya’da kereste, petrol, doğal gaz, kömür, cevher ve diğer mineral kaynakları dahil olmak üzere geniş doğal kaynak rezervi bulunmaktadır. Ülkenin büyüklüğü ve denizden uzak birçok bölge sonucunda tundra ve uç güneydoğu bölgeleri dışında, nemli karasal iklim ülkenin her yerinde hakimdir. Güneydeki dağlar, Hint Okyanusu’ndan gelen sıcak hava kütlelerinin girişini engellemekte olup ülkenin batı ve kuzey bölgeleri Arktik ve Atlantik’in etkilerine açıktır.

Demografi

2002 sayımına göre Rusya nüfusunun %79,8’ini federasyonun esas unsuru olan Ruslar oluşturmaktadır. Rus nüfusunun dışında çok sayıda etnik grup da mevcuttur. Rusya sınırları içerisinde 160 farklı etnik grubu olduğu tahmin edilmektedir. Rusya nüfusu her ne kadar diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olsa da; km²’ye düşen insan sayısı, ülkenin kapladığı alan sebebiyle çok azdır. Rusya nüfusunun ağırlıklı olarak yaşadığı bölge, coğrafi olarak Avrupa toprakları olarak kabul edilen Ural Dağlarının batısında ve Kuzeybatı Sibirya’da yaşamaktadır. Ülke nüfusunun %73′ ü şehirlerde yaşarken, %27’si kırsal alanlarda yaşamaktadır. Rusya nüfus bakımından dünyanın en kalabalık 8. ülkesi konumundadır.

Ekonomi

Rusya özellikle petrol ve doğal gaz gibi muazzam doğal kaynaklara sahip bir piyasa ekonomisine sahiptir. Rusya GSYİH bakımından dünyanın 9. ve satın alma gücü paritesi bakımından ise dünyanın 6. büyük ekonomisidir. 21. yüzyılın başından bu yana, yüksek iç tüketim ve daha fazla siyasi istikrar Rusya’da ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Reel kişi başına düşen GSYİH , 2010’da 19,840 olmuştur. Büyüme öncelikle petrol veya mineral çıkarma ve ihracatı yerine iç piyasa için mal ve hizmet dışı ticareti ile sağlandı. Rusya’da ortalama aylık nominal maaş 2000 yılında 80$ kadar iken, 2013 başlarında 640$ olmuştur. 2010 yılı itibarı ile Rusya’da halkın yaklaşık %12.7’si ulusal yoksulluk sınırının altında yaşamakta olup ile 1998 yılında Sovyet sonrası çöküşün en kötü noktada olduğu %40’tan önemli ölçüde aşağı çekilmiştir. Rusya’da 1999 yılında %12.4 olan işsizlik 2007’de %6’ya düştü. 2000’de sadece 8 milyon olan orta sınıf 2013’te 108 milyona yükselmiştir.

Rusya’nın ihracatının %80’nden fazlasını petrol, doğal gaz, metaller ve keresteler oluşturmaktadır. 2003 yılından bu yana, iç pazarın önemli ölçüde güçlenmesiyle doğal kaynakların ihracatının ekonomik önemi azalmaktadır. Petrol ihracatından elde edilen kazanç 1999’da 12 milyar $ olan yabancı rezervi, 1 Ağustos 2008’de 597.3 milyara çıkarak Rusya’yı dünyanın üçüncü büyük döviz rezervi haline getirdi.

Rusya Hakkında Bilgiler Dışında; www.ulkelerhakkinda.com