Azerbaycan Hakkında Bilgiler

Azerbaycan Hakkında Bilgiler

GENEL BİLGİLER

Azerbaycan Bayrağı
Azerbaycan Bayrağı
 •  Resmi Adı: Azərbaycan Respublikası
 • Başkent: Bakü
 • Kuruluş Tarihi: 18 Ekim 1991
 • Yönetim Biçimi: Cumhuriyet
 • Nüfus: 9.800.700 (2016 yılındaki sayımlara göre)
 • Para Birimi: Manat
 • GSYH: $168,4 milyar (2015 yılı için olan tahminlere göre)
 • Yüzölçümü: 86,600 km2
 • Zaman Dilimi: (UTC+4)
 • Telefon Kodu: 994
 • Dini: %95 İslam(%85 Şii,%15 Sünni), %3-4 Hristiyan
 • Demografi: %91.6 Azeri, %2 Lezgi, %1.3 Ermeni, %1.3 Rus

Tarihi

Azerbaycan 1918 yılında resmi olarak kurulmuştur. 1920 yılında ise Rus askerlerinin ülkeye girmesiyle işgale uğramıştır. Böylece Azerbaycan Soyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. 1928 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine dahil olmuştur. 1991 yılında da birliğin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanarak günümüz Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur.

Coğrafya

Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Asya Kıtasında yer alan bir ülkedir. Aynı zamanda bulunduğu coğrafya Kafkasya olarak da adlandırılmaktadır. Kuzeyden Gürcistan ve Rusya Federasyonu, doğudan Hazar denizi, güneyden İran, batıdan da Türkiye ve Ermenistan ile sınırı bulunaktadır.  Azerbaycan dağlık bir arazidir. Ancak toprakları üzerinde düz ovalarda bulunmaktadır. Toprakları hem tarıma hemde hayvancılığa uydundur. İklim şehir ve bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Ancak genellikle bozkır iklimi hakim olarak görünür .Başkenti Bakü’ dür. Başkent ile birlikte 64 şehirden oluşmaktadır.

En önemli şehirleri: Bakü, Gence, Sumgayt, Lenkeran, Mingeçaur

Devlet

Azerbaycan Devleti 1918 yılında kurulmuş ancak 1920 yılında Rus askerleri tarafından işgal edilmiştir. Daha sonra Sosyalist Cumhuriyet kuruldu ve Sovyetler Birliğine katılmıştır. Tekrar bağımsızlığını 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla kazanmıştır.

Demoğrafi

Azerbaycan hakkında yapılan nüfus sayımlarında nüfusu yaklaşık olarak 9800000 olarak tespit edilmiştir. Nüfus artış hızı %1.2 civarındadır. Bu nufüsun %91.6 oranını Azeriler, %2 oranını Lezgiler, %1.3 oranını Ermeniler, %1.3 oranını Ruslar ve geri kalan oranı ise diğer küçük etnik gruplar oluşturmaktadır. Aşağıdaki grafikte ise Azerbaycan Devleti için yapılmış olan nüfus piramidi bulunmaktadır.

Azerbaycan nüfus piramidi
Azerbaycan nüfus piramidi

Ekonomi

Azerbaycan devleti bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk yıllarda ekonomik alanda büyük gerilemeler yaşamıştır. Azerbaycan pertrol, doğalgaz ve demir gibi madenler bakımından zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Ekonomisinin bel kemiğini bu kalemler oluşturmaktadır.

Turizm ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Turizm genel olarak din, kaplıca ve sağlık turizmi üzerine kurulmuştur.

Para birimi Manat’dır.

 

 

Azerbaycan gibi diğer Asya ülkeleri hakkında bilgi almak için :http://www.ulkelerhakkinda.com/category/asya/